Filosofi

Harmoni, balans och närvaro är några ord som beskriver filosofin vi arbetar och lever utifrån. Vår vision är att få människor att växa och utvecklas tillsammans med sin hund. Vår vision är också att sprida kunskap och lära människor mer om djur och om sig själva. För oss är det viktigt att både människor och djur får chansen att leva så naturligt som möjligt. Därför försöker vi inspirera människor att tänka och leva på ett mer naturligt sätt, både med sig själva och med sina djur. 

Att skapa en trygg och harmonisk relation med din hund - Idag är det stort fokus på hur vi kan lära våra hundar, hur de kan bli bättre för oss och att de ska uppföra sig och vara lydiga så de passar in i vårt samhälle. Vi vill vända på det och fråga – hur kan VI bli bättre för våra hundar? Hur kan vi lära oss förstå dem och varför de gör och är på olika sätt, lära oss deras språk, förstå deras psykologiska och fysiologiska behov och på så sätt skapa en fantastisk relation hund och människa emellan?

Svaret finns och är egentligen väldigt enkelt. Att ha ett naturligt förhållningssätt, att låta hunden vara hund och att uppträda som en värdig och trygg ledare. Kan vi göra detta, kommer vi oändligt långt. Vi kan genom vårt sätt att vara, genom den energi och attityd vi har, ge våra hundar den trygghet de behöver för att kunna vara lugna och harmoniska individer som njuter av livet.

Oavsett varför man har hund, så vill vi hjälpa till att sprida budskapet om vikten av en harmonisk och naturlig relation och grund. När du tar fram din inneboende trygghet och värdighet och hittar ditt sätt att vara i balans, kommer din hund att följa dig. Inte för att den måste, utan för att den vill. Den stora bonusen är att när vi blir bättre för våra djur, blir vi automatiskt bättre för oss själva..

Djur tycker om att finnas där för oss, att vara vårt stöd, våra kollegor och vänner. Men det måste finnas en balans, ett givande och ett tagande. Vi har skyldighet att ta hand om våra djur och att ge dem vad de behöver för att må bra och för att kunna leva ett så naturligt och sunt liv som möjligt. Människor och djur kan göra underverk tillsammans - och det ska ske på allas villkor.

Harmoni & Balans.